Onder het begrip reuma vallen alle acute en chronische ontstekingachtige aandoeningen  van ons bewegingsapparaat en omliggende steunweefsels, hoofdzakelijk gekenmerkt door zwelling, pijn en functie stoornissen die niet aangeboren of door een trauma veroorzaakt zijn. Dit kan leiden tot complicaties. Bij vroegtijdige constatering van complicaties aan de voeten kunnen ernstige problemen worden uitgesteld of voorkomen. Een bezoek aan de pedicure kan u helpen om goed voor uw voeten te zorgen. Er is een vergoeding vanuit de meeste zieken- fondsen voor het behandelen van uw voeten  door een gecertificeerde pedicure. Lees hiervoor de voorwaarden van uw ziekenfonds. Ook een doorverwijzing van uw huisarts is mogelijk. Mensen die reuma hebben worden de eerste keer gescreend, dat wil zeggen dat er een vragenlijst moet worden ingevuld.
06-28623423
Pedicure Catharina van der Werf